Hoge waardering voor website ‘Kanker doet veel met je’

Hoge waardering voor website ‘kanker doet veel met je’

Veel (ex-)kankerpatiënten hebben last van psychosociale klachten, zoals somberheid, angst of vermoeidheid. Voor deze groep is de website ‘Kanker doet veel met je’ ontwikkeld. Patiënten waarderen de website met een 7,8.

In 2018 is de website kankerdoetveelmetje.nl ontwikkeld en gelanceerd door Stichting Instellingen PsychoSociale Oncologie (IPSO), in samenwerking met Stichting Kanker.nl en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten organisaties (NFK). Wij evalueerde de website onder (ex-)patiënten, oncologieverpleegkundigen en bezoekers van de website. Zorginstituut Nederland financierde de ontwikkeling.

Positief ontvangen

De website is positief ontvangen bij (ex-)patiënten uit het panel van kanker.nl. Gemiddeld geven zij het rapportcijfer 7,8 aan de website.

In vier maanden tijd zijn bijna 12.500 bezoeken aan de website geweest; veelal door (ex-)kankerpatiënten, maar ook naasten en zorgverleners bezoeken de website. De meeste bezoekers komen op de website terecht via online campagnes, bijvoorbeeld via Facebook. Daarnaast vindt een groot deel van de ondervraagde (ex-)patiënten dat de oncologieverpleegkundige (76%) en de huisarts (50%) een belangrijke taak hebben in doorverwijzing naar de website. Ook de website kanker.nl, een belangrijke website voor kankerpatiënten en hun omgeving, is een belangrijke verwijzer, volgens de (ex-)patiënten.

Eenvoudige taal

Kankerdoetveelmetje.nl laat in eenvoudige taal zien dat het normaal is om psychosociale klachten te hebben als je kanker hebt en dat je hulp kunt krijgen als dat nodig is. De website is er voor iedereen die te maken krijgt met kanker: patiënten, naasten en zorgverleners. Van de Stichting Makkelijk Lezen kreeg de website het keurmerk Gewone Taal.

‘Het is makkelijke taal; geen moeilijke woorden die ik eerst op moet zoeken. Door de kanker ben ik erg moe’. – aldus een geïnterviewde

Psychosociale klachten en zelfhulp

Op de website is informatie te vinden over psychosociale klachten (‘gevoelens en emoties’), tips om erover te praten (‘praat erover’) en informatie en verwijzing naar hulp (‘wie kan jou helpen’). Soms is de stap naar persoonlijke hulpverlening groot.  Zelfhulpprogramma’s zoals Minder angst na kanker of de Kanker Nazorgwijzer kunnen dan een uitkomst zijn. Kankerdoetveelmetje.nl wijst door naar gespecialiseerde hulp en online bronnen voor steun en herstel. Oncologieverpleegkundigen kunnen voorlichtingsmateriaal inzetten en met hulp van de gesprekskaart psychosociale problemen bespreken met de patiënt en de eventuele hulpvraag in kaart brengen.

Duidelijke afzender

Er waren ook kritische geluiden: de website gaf foutmeldingen en de links werkten niet altijd naar behoren. Daarnaast misten de geïnterviewden een aantal thema’s en onderwerpen. Zoals: als je niet meer beter wordt; angst voor de dood; en relaties met anderen dan de partner. Oncologieverpleegkundigen zijn bereid om door te verwijzen naar de website, maar wijzen op het belang van een duidelijke afzender. De makers van de website zijn aan de slag gegaan met de suggesties.

Meer informatie

Voor meer informatie over kankerdoetveelmetje.nl kunt u mailen naar [email protected]. Heeft u vragen over de evaluatie? Neem dan contact op met Linda Bolier ([email protected]).

In het meest recente nummer (nr. 3, 2019) van vakblad Oncologica verscheen het artikel Psychosociale klachten zijn normaal als je kanker hebt. Een evaluatie van de website Kankerdoetveelmetje.nl van collega Linda Bolier en Agnes van der Poel.

Linda Bolier
Wetenschappelijk medewerker
Bel: +31 (0)30 - 2959(352)
Toon telefoonnummer +31 (0)30 - 2959(352)