Nieuws |

Hoe communiceer je met jongeren over roken?

Hoe communiceer je met jongeren over roken?

Er wordt veel gecommuniceerd naar jongeren over allerlei onderwerpen, waaronder roken. Maar wanneer is de communicatie effectief? En wanneer herkennen jongeren zich in de communicatieboodschap? Het Trimbos-instituut heeft in opdracht van VWS in een strategische verkenning samengevat wat er in de wetenschappelijke literatuur bekend is over tabaksontmoedigende communicatie naar jongeren.

In de strategische verkenning wordt nader ingegaan op verschillende voorbeelden van communicatie richting jongeren en campagnestrategieën die wel of niet werken in het kader van tabaksontmoediging.

Betrek de jongeren bij het ontwikkelen van de campagne
In de verkenning worden verschillende effectieve methoden beschreven om jongeren meer te laten weten over de schade van roken en om de sociale normen rondom roken onder jongeren te beïnvloeden. Deze methoden kunnen ondersteuning bieden in campagnes om roken onder jongeren te ontmoedigen. Een belangrijke conclusie uit de verkenning is dat ongeacht de strategie, het noodzakelijk is om jongeren te betrekken bij de ontwikkeling en het testen van het campagnemateriaal.

Belangrijkste aanbevelingen met betrekking tot tabaksontmoedigingscampagnes gericht op jongeren zijn:

  • Richt campagnes niet alleen op het verhogen van kennis.
  • Leer jongeren om te gaan met groepsdruk en sociale normen.
  • Leer jongeren algemene sociale vaardigheden, zoals het omgaan met stress.
  • In het buitenland zijn goede ervaringen met campagnes die de tactieken van de tabaksindustrie blootleggen.
  • Gebruik campagnes die minimaal drie jaar duren.
  • Gebruik verschillende communicatiekanalen (radio, tv, internet en school).
  • Houd rekening met verschillende leeftijden en verschillende opleidingsniveaus.

In de meeste recente stoppen met roken campagne heeft VWS de aanbeveling meegenomen om jongeren gerichter te benaderen via social media.

Campagnevormen die veelbelovend zijn, maar zich nog niet helemaal bewezen hebben binnen de tabaksontmoediging of bij jongeren worden in de verkenning meegenomen als overweging.

Lees de Strategische Verkenning in de bijlage.

Meer over dit thema