Herstelondersteunend handelingsplan voor de forensische zorg

Herstelondersteunend handelingsplan voor de forensische zorg

Hoe kun je herstelgericht werken binnen de beperkingen van een forensisch kader? Het 'Herstelondersteunend handelingsplan psychotische aandoeningen in de forensische zorg' dat door Fivoor en het Trimbos-instituut in het kader van het programma Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ) is ontwikkeld, biedt concrete aanknopingspunten hiervoor. Het handelingsplan is online beschikbaar.

Het handelingsplan is de concrete vertaling van het Zorgprogramma Psychotische stoornissen in de forensische zorg en het addendum Herstelondersteunende interventies naar de dagelijkse praktijk. Om de toepassing van het zorgprogramma in de praktijk te bevorderen, zijn de volgende producten ontwikkeld: het Herstelondersteunend handelingsplan psychotische aandoeningen, samenvattingskaarten voor professionals, een implementatieplan en de patiëntversie. Het handelingsplan en de samenvattingskaarten hebben als doel om een brug slaan tussen op delictpreventie gerichte doelen, ketengerichte doelen en patiëntgerichte doelen in de behandeling. De doelen zijn thematisch geordend naar de drie fasen van herstelondersteunende zorg: stabilisatie, heroriëntatie en re-integratie. 

Patiëntversie ‘Trek je eigen plan’

De patiëntversie ‘Trek je eigen plan’ brengt de behoeftes en doelen van de patiënt in kaart en biedt de mogelijkheid om deze doelen te integreren in het behandelplan en de behandeling. Hierdoor kunnen zowel de doelen vanuit de hulpverlening als doelen vanuit de patiënt een plek krijgen in de behandeling. De patiëntversie biedt daarnaast een handvat voor medewerkers om in gesprek te gaan met patiënten over wat zij belangrijk vinden.

Meer aandacht voor uitvoering

Het handelingsplan en de bijhorende producten zijn geïmplementeerd binnen Fivoor (Palier/forFACT, FPA Utrecht/Aventurijn, Kijvelanden) de Woenselse Poort en Inforsa. Uit de evaluatie kwam als positief punt naar voren dat het handelingsplan de wensen van de patiënt in brede zin benadrukt en niet alleen ingaat op risicofactoren en veiligheid. De medewerkers van de instellingen vinden het handelingsplan goed toepasbaar, zeker in combinatie met de patiëntversie. Wel verdient de uitvoering in de praktijk meer aandacht. Zo moet het plan teambreed en multidisciplinair worden ingezet, de informatievoorziening over het plan beter en uitgebreider, meer tijd en mankracht beschikbaar worden gesteld en een lijn worden uitgezet voor de hele instelling.

Meer over dit thema