Harkness Fellowship voor Laura Shields-Zeeman

Harkness Fellowship voor Laura Shields-Zeeman

Laura Shields-Zeeman heeft een prestigieuze Harkness Fellowship in Healthcare Policy and Practice toegekend gekregen. In september begint ze haar studie aan de Universiteit van San Francisco, California. Ze gaat de sociale determinanten van gezondheid – zoals inkomen, woonomstandigheden en leefomgeving – in kaart brengen en ook de invloed hiervan op de geestelijke gezondheid.

“Gezondheid is meer dan wel of niet ziek zijn en beter worden met de juiste medicijnen of behandeling”, licht Shields-Zeeman het onderwerp van haar studie toe. “Ik wil heel graag leren van de innovatieve aanpak in Californië om breder naar gezondheid te kijken, met meer oog voor de sociale determinanten. Een veilige woning en leefomgeving, een stabiel inkomen, de kwaliteit van scholen, sociale voorzieningen maar ook gezonde voeding en overgewicht zijn allemaal factoren die van invloed zijn op de fysieke en mentale gezondheid. Maar hoe het met elkaar samenhangt en interacteert is nog niet zo gemakkelijk te duiden. Ik hoop dat dit jaar helpt om daar meer zicht op te krijgen.”

Brede kijk op preventie van psychische problemen

Shields-Zeeman koos Californië voor het 1-jarige fellowship om de bijzondere pilot in deze staat met het universele basisinkomen. Daarnaast worden alle burgers gescreend om hun sociale behoeften in kaart te brengen. “Wat mij aanspreekt is dat ze in Californië een brede kijk op de preventie van psychische problemen hebben. Ik ga onderzoeken wat het effect en impact is van deze aanpak, en of we daarvan kunnen leren of dingen toepassen in Nederland.”

VWS en zorgverzekeraars

Het Harkness Fellowship wordt mede gefinancierd door het Ministerie van VWS en door The Commonwealth Fund (een privaat fonds in de VS). Het ministerie heeft al aangegeven ook benieuwd te zijn naar de uitkomsten van het onderzoek van Shields-Zeeman. Ook heeft ze al contact gelegd met enkele zorgverzekeraars. “Ik hoop vooral dat mijn onderzoek helpt om ook hier vanuit een breder perspectief naar preventie te kijken. En met hier bedoel ik zowel in mijn werk bij het Trimbos-instituut in Nederland als in internationale projecten.”

Department Trimbos International

Laura Shields-Zeeman werkt sinds 2014 bij het Trimbos-instituut bij het Department Trimbos International. Ze werkt aan meerdere projecten, zoals de implementatie van geestelijke gezondheidszorg in Europa, de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg in Moldavie en een suïcidepreventieproject in India.

  1. SPIRTI: Suicide prevention project in India 
  2. The implementation of community mental health care in Europe 
  3. The reform of mental health services in Moldova 

 

 

Meer over dit thema