Grip op je Dip krijgt een zusje: Grip op Werk

Grip op je Dip krijgt een zusje: Grip op Werk

Kan dat, het online versterken van arbeidsparticipatie van mensen met psychische klachten? Wij denken van wel. Daarom gaan de Grip op je Dip Stichting en ZINZIZ samenwerken.

In deze samenwerking gaan wij de mogelijkheden verkennen om de bewezen effectieve online cursus ‘Grip op je Dip’ (GOJD) voor jongvolwassenen met depressieklachten door te ontwikkelen naar een variant waarin naast reductie van klachten ook arbeidsparticipatie wordt versterkt.

Deze online groepscursus zal online worden begeleid door een GGZ-professional en is bestemd voor mensen zonder werk met depressieve en/of angstklachten die hen belemmeren in hun arbeidsparticipatie.

Ondersteunen re-integratie
Veel re-integratie professionals van uitvoeringsinstanties vinden het lastig om mensen met psychische klachten te begeleiden bij hun re-integratie. Grip op Werk kan daarbij ondersteuning bieden, door een integrale aanpak en mogelijkheden voor laagdrempelige onderlinge afstemming tussen de GGZ en re-integratie professional.

Werkcontext
Grip op Werk zal de werkcontext gebruiken als middel tot herstel door de bestaande GOJD cursus te verrijken met werkelementen. Kwalitatief onderzoek laat zien dat een degelijke integrale online groepsinterventie zeer kansrijk kan zijn voor werklozen met psychische klachten.

Deelnemers voor pilot gevraagd
We zijn op zoek naar gemeenten (of andere re-integratie partijen) die zouden willen deelnemen aan een pilot van deze nieuwe interventie en/of willen co-financieren bij de ontwikkeling. Juist in deze ontwikkelfase vinden we het belangrijk dat de uitvoeringsinstanties nauw betrokken worden bij de invulling van het nieuwe aanbod.

Wie zijn wij?
Grip op je Dip is een samenwerking tussen het Trimbos-instituut en drie GGZ-instellingen: de Jutters, Indigo, en Dimence/Mindfit. ZINZIZ is actief in het versterken van vakmanschap binnen de sociale zekerheid.

Voor informatie en aanmelden
Rianne van der Zanden
rzanden@trimbos.nl

Martijn van Endt
martijn@zinziz.nl

Lees meer over depressiepreventie, het versterken van mentale gezondheid op het werk en meedoen in de maatschappij met een psychische aandoening op deze site.

Meer over dit thema

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)