Gezocht: zwangere of net bevallen vrouwen met depressieve gevoelens

Gezocht: zwangere of net bevallen vrouwen met depressieve gevoelens

Het Trimbos-instituut ontwikkelt een tool waarmee professionals (aanstaande) moeders met een hoog risico op een postpartum depressie naar een passende preventieve interventie kunnen verwijzen. Hiervoor zijn we op zoek naar zwangere of net bevallen vrouwen met depressieve klachten.

Van alle pas bevallen moeders ontwikkelt ongeveer 13% een depressie. Deze zogenoemde postpartum depressie is daarmee de meest voorkomende maternale morbiditeit. Postpartum depressie zorgt voor aanzienlijke stress en lijden bij zowel de moeder als haar gezin.

Moeders ervaren gevoelens van schaamte en eenzaamheid, en huwelijksproblemen en scheidingen komen vaker voor. Daarnaast zijn er gevolgen voor het kind op de korte en lange termijn zoals een onveilige hechting, een verhoogd risico op kindermishandeling en komen emotionele, gedrags-, cognitieve en interpersoonlijke problemen op latere leeftijd meer voor. Kortom, er is veel te winnen als er minder postpartum depressies ontstaan.

Uit onderzoek blijkt dat het aantal postpartum depressies afnam met 22% als vrouwen een preventieve interventie volgden. Echter, preventieve interventies bereiken nog te weinig aanstaande en nieuwe moeders; het aantal nieuwe depressies neemt niet af.

Doel van het project
Het Trimbos-instituut werkt aan een tool waarmee professionals (aanstaande) moeders met een hoog risico op een postpartum depressie naar een passende preventieve interventie kunnen doorverwijzen. Om die reden willen we graag zicht krijgen op de behoeften van zwangere vrouwen en pas bevallen moeders met depressieve klachten of die een (postpartum) depressie hebben doorgemaakt als het gaat om behandeling van (beginnende) depressieve klachten.

Wie zoeken wij?
Wij zijn op zoek naar aanstaande moeders en pas bevallen moeders (

  • depressieve gevoelens ervaren en/of;
  • eerder een (postpartum) depressie hebben doorgemaakt.

Wat houdt deelname in?

  • Invullen van een vragenlijst (duurt ongeveer 10 minuten).
  • Deelname aan een twee uur durende bijeenkomst op 19 mei of 21 mei samen met ongeveer 10 andere deelnemers in Utrecht. In de bijeenkomst gaat het niet over de persoonlijke situatie van deelnemers maar over keuzes die zij in fictieve situaties zouden maken. Zij hoeven dus niet over eventuele eigen problemen en klachten te vertellen. Reiskosten voor mensen die van buiten Utrecht komen worden vergoed.

Meer informatie
Voor meer informatie over het project of voor het aanmelden van geïnteresseerden kunt u contact opnemen met Barbara Conijn bconijn@trimbos.nl.

Meer over dit thema

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)