Nieuws |

Factsheet 2014 Monitor Drugsincidenten

Factsheet 2014 Monitor Drugsincidenten

De Factsheet 2014 van de Monitor Drugsincidenten (MDI) is verschenen. De MDI geeft indicaties over de ontwikkelingen in acute gezondheidsincidenten die samenhangen met het gebruik van drugs.

De MDI baseert zich op gegevens verzameld sinds 2009 door ambulancediensten, ziekenhuizen en politieartsen in een aantal peilstationregio’s in Nederland plus EHBO-organisaties op grote evenementen. Tussen 2009 en 2012 steeg het aandeel van incidenten na gebruik van ecstasy (als enige drug) op de EHBO-posten van feesten, maar in 2013 en 2014 stabiliseerde dit aandeel (56 procent in 2014). De mate van intoxicatie na gebruik van ecstasy op EHBO-posten neemt echter nog steeds toe.

Ecstacyintoxicatie
Ecstasygebruik kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen, zoals oververhitting, hartkloppingen, extreme opwinding en/of watervergiftiging. Het aandeel patiënten met een ernstige ecstasyintoxicatie nam toe van 2,4 procent in 2013 naar 4,5 procent in 2014. Ook nam de ernst van GHB-intoxicaties op EHBO-posten toe. De nieuwe psychoactieve stof 4-fluoramfetamine (4-FA, 4-FMP) is in opkomst, maar incidenten zijn voornamelijk licht van aard en beperkt in aantal.

Meer over dit thema