‘Ervaringskennis moet meer gaan stromen!’

‘Ervaringskennis moet meer gaan stromen!’

Op 14 juni jl. vond het congres ‘De inzet van ervaringsdeskundigen’ plaats. Ervaringsdeskundigen professionaliseren in rap tempo. Dat leidt tot nieuwe vragen en dilemma’s. Wie mag zich straks bijvoorbeeld nog ervaringsdeskundige noemen? En moet je straks voor dit nieuwe beroep zijn opgeleid? Op de website van Movisie een uitgebreid verslag van het congres.