‘Ervaringsdeskundigen moeten geen nieuw machtsbolwerk vormen’

‘Ervaringsdeskundigen moeten geen nieuw machtsbolwerk vormen’

‘Ervaringsdeskundige professionals waren hulpverleners met een min, zij zijn hulpverleners met een plus geworden’, zegt lector Alie Weerman van Hogeschool Windesheim. Maar pas op dat ze niet weer in de kneuzenhoek terechtkomen. ‘Ervaringsdeskundigheid is te veel een systeemwereld op zich geworden.’