Nieuws |

Effectiviteit van rolmodellen in leefstijlcampagnes

Effectiviteit van rolmodellen in leefstijlcampagnes

Is de inzet van rolmodellen in campagnes effectief in de preventie van ongezond leefstijlgedrag? Om deze vraag te beantwoorden raadpleegden onderzoekers van het Trimbos-instituut experts op dit gebied, deden literatuuronderzoek en bestudeerden vier Nederlandse campagnes.

Preventie van ongezond leefstijlgedrag en het bevorderen van gezond gedrag is meer dan ooit relevant. Bij het veranderen van gedrag spelen verschillende factoren een rol, waardoor interventies en campagnes idealiter zijn opgebouwd uit meerdere componenten.

Rolmodellen
In het onderzoek werd het vergrootglas gelegd op het inzetten van rolmodellen binnen campagnes die zich richten op de preventie van ongezond leefstijlgedrag op het gebied van alcohol, roken, bewegen en voeding. Vier Nederlandse experts op het gebied
van (gezondheids) communicatie werden geraadpleegd. In de internationale literatuur is gezocht op meta-analyses en systematische reviews waarin de effectiviteit van de inzet van rolmodellen wordt onderzocht. Omdat campagnes veelal als geheel worden geëvalueerd, kan op basis van de literatuur niet geconcludeerd worden of de inzet van rolmodellen wel of niet effectief is.

Vier campagnes 
Daarnaast werden vier Nederlandse campagnes onder de loep genomen: Stoptober, Roken kan echt niet meer, NIX18 en Scoren voor Gezondheid. Bij deze campagnes zijn de ervaringen met rolmodellen positief, vooral wat waardering en bereik betreft. Belangrijke conclusie is dat het rolmodel moet passen bij zowel het onderwerp of de campagne als de doelgroep. Interessante studies en voorbeelden geven aanknopingspunten om passende rolmodellen te zoeken en in te zetten.

Ook geven de onderzoekers aan hoe de inzet van rolmodellen in campagnes geëvalueerd kan worden.

Meer informatie
Anouk de Gee (agee@trimbos.nl)

Meer over dit thema

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)