Nieuws |

Ecstasy steeds hoger gedoseerd, aantal medische incidenten stabiliseert

Ecstasy steeds hoger gedoseerd

De gemiddelde sterkte van ecstasytabletten is opnieuw gestegen in 2013, en was nog nooit zo hoog. De forse toename van acute gezondheidsverstoringen van de afgelopen jaren vlakt af, maar is nog steeds hoog.
Dat blijkt uit het Jaarbericht 2013 van het Drugs Informatie en Monitoring Systeem en de Factsheet 2013 van de Monitor Drugsincidenten.

Via instellingen verspreid over het hele land kunnen potentiële gebruikers hun drugs laten testen op inhoud. Volgens het Jaarbericht 2013 van het DIMS (Drugs Informatie en Monitoring Systeem) is het totaal aantal bij het DIMS voor controle aangeleverde ecstasytabletten fors gestegen. In 2012 werden er 5.039 ecstasysamples aangeleverd, in 2013 waren het er 6.069. De aandacht voor hooggedoseerde pillen en fatale medische incidenten in de media hebben hier waarschijnlijk aan bijgedragen.

Opnieuw is de gemiddelde sterkte van een ecstasypil in 2013 verder toegenomen. Dat duidt er op dat er veel hoog gedoseerde pillen in omloop zijn. In 2007 bevatte een ecstasytablet gemiddeld 80 mg MDMA, in 2012 was dat gestegen tot 123 mg en in 2013 was het gemiddelde 135 mg. Hooggedoseerde pillen versterken de door de gebruiker gewenste effecten (het ‘love’ gevoel) niet meer dan lager gedoseerde pillen, maar versterken juist wel de ongewenste (‘speedy’) effecten. Ook het risico op angst en paniek of een opwindingsdelier stijgt met de dosis MDMA, net als onder meer het risico op oververhitting van het lichaam en de hersenen.

Uit het DIMS jaarbericht blijkt ook dat in steeds meer cocaïnesamples (63 procent in 2013) het diergeneesmiddel levamisol wordt aangetroffen. Dit is zorgelijk, met name indien cocaïne langdurig en intensief wordt gebruikt. Cocaïne is na cannabis de meest gebruikte illegale drug. Het DIMS rapporteert ook over NPS – nieuwe psychoactieve stoffen. In 2013 werden er 182 samples aangeleverd in deze categorie, veel minder dan bijvoorbeeld ecstasy of speed. Het gaat dan vooral om 4-fluoramfetamine. NPS spelen in Nederland wat gebruikersaantallen betreft nog geen rol van betekenis, dit in tegenstelling tot sommige andere Europese landen.

Factsheet Monitor Drugsincidenten
De Monitor Drugsincidenten (MDI) verzamelt sinds 2009 gegevens over acute drugsgerelateerde gezondheidsincidenten in een aantal peilstationregio’s in Nederland. Uit de MDI Factsheet 2013 blijkt dat de forse groei van acute medische incidenten na ecstasygebruik van voorgaande jaren voor het eerst afvlakt. Bij EHBO-posten op feesten was het aandeel gezondheidsincidenten met ecstasy in 2013 (62%) ongeveer even groot als in 2012 (61%). In meerderheid ging het om lichte incidenten, maar in 22% van de gevallen waren de patiënten matig of ernstig onder invloed. Een verband tussen de gemiddeld hoge MDMA dosering in ecstasytabletten en de toename in aantal en ernst van de incidenten in de afgelopen jaren is aannemelijk. Andere factoren, zoals roekelozer gebruik, spelen vermoedelijk ook mee.

Het aantal GHB incidenten steeg in 2013 nog bij de ziekenhuizen en politieartsen, maar minder hard dan in voorgaande jaren. Meer dan de helft van de GHB-patiënten in ziekenhuizen is bij binnenkomst op de spoedeisende hulp niet aanspreekbaar.

Download

Of bestel in de webwinkel:

Meer over dit thema

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)