Nieuws |

Ecstasy: Niet moraliseren, maar ook niet bagatelliseren

Ecstasy: Niet moraliseren

Als het over drugs gaat, lijkt de wereld zich in twee kampen te verdelen. De lichtzinnigen (ach, wat kan dat voor kwaad) en de moralisten (oh, drugsgebruik is zo slecht). Afgelopen weken roert die eerste groep zich opnieuw met een oproep tot legalisering van ecstasy.

Het pleidooi is daarbij dat een beleid gestoeld op feiten en niet op morele oordelen logischerwijs zou leiden tot regulering van ecstasy, en tot minder problemen met deze drug. Maar is het zo simpel?

Het pleidooi voor legalisering van ecstasy wordt vaak onderbouwd met een studie van het RIVM, waarin een rangorde is gemaakt van de schade van de verschillende drugs. Ecstasy staat relatief laag op die ranglijst. Dat wil echter niet zeggen dat ecstasy een onschuldige stof is. Bovendien is de RIVM-studie gebaseerd op onderzoeken waarin sprake was van een veel lagere dosis MDMA (werkzame stof) per pil dan nu gangbaar is. Dat leidde afgelopen jaren tot een flinke toename van het aantal ernstige gezondheidsincidenten met ecstasy. De vraag is dus hoe die ranglijst er anno 2015 uit zou zien. De lichtzinnigen zullen daarbij terecht aandragen dat alcohol nog steeds hoger scoort. Maar is dat een argument om ecstasy eveneens te legaliseren?

De drempel om een middel te nemen is waarschijnlijk lager als het legaal is. Legalisering van ecstasy leidt daardoor vermoedelijk tot meer gebruik en daarmee potentieel juist tot een toename van incidenten. Ook legale ‘zuivere’ ecstasy is immers geen veilige ecstasy. Veronderstelling is vaak dat legalisering zal leiden tot minder vervuilde pillen en daardoor tot minder incidenten. Het zijn echter vooral de hoge doseringen ecstasy die de afgelopen jaren tot incidenten leiden, en in veel mindere mate versnijdingen met onder meer PMMA. Daarbij gaat het niet alleen om gebruikers die overvallen werden door de hoge dosering van hun pil, maar ook om gebruikers die daar min of meer bewust voor hebben gekozen. Het zijn bovendien ook de omstandigheden van gebruik en de kenmerken (gevoeligheid) van de gebruiker die de risico’s bepalen.

Goede voorlichting is van belang. De overheid faciliteert onafhankelijke websites en initiatieven om objectief en neutraal voor te lichten over de risico’s van drugsgebruik en de mogelijkheden om die risico’s zoveel mogelijk te beperken. Die hebben een groot bereik. Er is zeker nog winst te boeken, maar in geen enkel ander land worden gebruikers zo feitelijk en volledig geïnformeerd, zonder te moraliseren.  De Nederlandse overheid waarschuwt gebruikers bovendien, via instellingen voor verslavingszorg, als er gevaarlijke pillen in omloop zijn. Dat gebeurt via een monitoringsysteem, waarbij gebruikers de mogelijkheid hebben om hun ecstasy te laten onderzoeken op samenstelling. Inmiddels krijgt dit unieke systeem, zij het in andere vorm, schoorvoetend navolging in een aantal andere landen. 

Ook ouders kunnen een belangrijke rol hebben in de informatievoorziening over ecstasy. Dat is de laatste jaren onderbelicht geweest. Handvatten voor ouders om een goed gesprek aan te gaan met hun kind over ecstasy krijgen komende tijd meer aandacht; ontkrachting van fabels voor de moralistische ouder en informatie over de risico’s voor de lichtzinnige ouder. Met moralisme schieten we immers niks op, maar met het bagatelliseren van problemen ook niet.

Ninette van Hasselt, programmahoofd Jongeren en Riskant Gedrag
Ferry Goossens, projectleider Veilige en Gezonde Horeca en Evenementen
Margriet van Laar, programmahoofd Drug Monitoring

De auteurs zijn werkzaam bij het Trimbos-instituut.


Meer over ecstasy

 

Meer over dit thema

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)