E-mental health prominente plek op e-health Week

E-mental health prominente plek op eHealth Week

Met de sessie ‘Healthy minds for everyone in the 21st Century - Emotional and Mental Health through digital programs’ begint het Trimbos-instituut, in samenwerking met GGZ Nederland vandaag de eHealth Week die deze week plaatsvindt in de Beurs van Berlage in Amsterdam. Gerenommeerde sprekers als Katherina Martin Abello, Isabela Granic, Maarten Vos, Bernard Maarsingh en Paul van Geldrop geven een overzicht van ontwikkelingen, best practices en mogelijkheden van applied games en virtual reality.

Het thema e-mental health heeft een prominente plek op de jaarlijkse eHealth Week die georganiseerd wordt door het ministerie van VWS als onderdeel van het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie, de Europese Commissie en de HIMSS Europe. Het programma richt zich op drie hoofdthema’s: Empowering People, Trust & Standards and Social Innovation and Transition.

Nederland koploper e-mental health
De ggz en verslavingszorg in Nederland zagen twintig jaar geleden met de komst van internet kansen om online meer mensen te bereiken die voorheen niet bereikt konden worden rond taboegevoelige onderwerpen. Al vroeg zijn in de ggz verschillende online programma’s ontwikkeld, onderzocht en geïmplementeerd. Van korte online trainingen voor slaapproblemen, piekeren of stress, tot online zelfhulp cursussen en therapieën voor depressieve of klachten, angst, problematisch alcoholgebruik. Van Gripopjedip.nl waar jongeren met depressieve klachten in een groep kunnen chatten, tot Temstem, een app waarmee je kan trainen om minder last te hebben van het horen van stemmen.

Nederland is hierdoor koploper op het gebied van e-mental health en wordt wereldwijd als voorbeeld gezien, vooral op het gebied van wetenschappelijke kennis, productontwikkelingen, innovatie en implementatie. Dat in Nederland vrijwel iedereen toegang heeft tot internet en het gebruik van smartphones en tablets hoog is, biedt bovendien een goede basis voor innovatieve applicaties en toepassingen. Er zijn veel ontwikkelingen waar ook andere landen profijt van kunnen hebben. Volgens Katherina Martin Abello, director Centrum voor Innovatie van het Trimbos-instituut, is de tijd aangebroken voor een brede uitrol van e-mental health om de mentale gezondheid van mensen die het nodig hebben te ondersteunen. “We kunnen in Nederland met onze kennis en expertise goede voorbeelden neerzetten die zelfs wereldwijd mensen kunnen helpen. Om dit te realiseren werken we onder andere samen met Philips om een nieuwe generatie e-mental health apps te ontwikkelen die breed beschikbaar worden gesteld ”

Aandachtspunten en uitdagingen
De laatste jaren staat de opschalingsvraag centraal, evenals de implementatie van online aanbod in de zorg waaronder blended e-health. In GGZ-instellingen heeft het gebruiken van online hulpprogramma’s al langer de aandacht. Met de introductie van de basis ggz, waarbij er specifieke financiering is voor e-mental health, kunnen patiënten ook via de huisarts en/of praktijkondersteuner GGZ kennis maken met online hulpprogramma’s. Tijdens de e-mental health sessie wordt nader ingegaan op innovatieve ontwikkelingen, en de kansen en uitdagingendie relevant zijn voor het gehele e-health domein.

Meer innovaties tijdens de eHealthweek
Naast de inhoudelijke sessie over e-mental health presenteert het Trimbos-instituut ook andere innovaties.

Virtual reality bij dementie
Het Trimbos-instituut heeft in samenwerking met andere partijen een simulatie ontwikkeld voor een ‘virtual reality-bril’ om mantelzorgers te laten ervaren hoe het is om dementie te hebben. Deze zogenaamde dementiebril wordt op 9 juni tijdens de eHealth week gepresenteerd.

Implementatie van innovaties
Odile Smeets, e-mental health deskundige bij het Trimbos-instituut, deelt de ervaringen van het Trimbos-instituut met implementatie van e-mental health in de huisartsentprakijk tijdens de sessie: ‘Good implementation practises – readiness for scaling up’ op 9 juni.

Meer informatie over de sessies en de sprekers op onze speciale ehealth pagina

Lees interviews met Katherina Martin Abello in Digitale Zorg magazine en Smart Health.

Meer over dit thema

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)