Dutch GRADE Network gelanceerd

Dutch GRADE Network gelanceerd

De GRADE Guidance Group van de internationale GRADE Working Group heeft begin maart ingestemd met de oprichting van een Dutch GRADE Network. Het Trimbos-instituut is een van de kernleden van dit Network.

De GRADE (Grading of Recommendations Assesment, Development and Evaluation) werkgroep is in 2000 opgericht als informele werkgroep om internationaal ervaringen uit te wisselen over het waarderen (graderen) van de evidentie van wetenschappelijk onderzoek en de aanbevelingen voor de klinische praktijk. GRADE wordt internationaal steeds meer beschouwd als de internationale standaard voor het eenduidig beoordelen en waarderen van wetenschappelijk onderzoek bij het maken van systematische reviews en richtlijnen. Steeds meer universiteiten en onderzoeksinstellingen volgen de GRADE methodiek, en leveren input voor voortdurende verbetering van de werkwijze.

Netwerkgroepen
Vanuit de GRADE working group worden in steeds meer landen netwerkgroepen en centers opgericht. In Nederland bestond al een GRADE_NL, en die activiteiten worden door het Dutch GRADE Network voortgezet en uitgebreid. De missie van het Nederlandse GRADE netwerk is om de GRADE werkwijze verder bekend te maken en te implementeren in Nederland. In het netwerk participeren, naast het AMC en het Dutch Cochrane Centre, vooral organisaties die betrokken zijn bij de ontwikkeling van richtlijnen en zorgstandaarden, zoals de NHG, het KIMS, het IKNL en het Trimbos-instituut. Het Trimbos-instituut heeft een actieve rol in het netwerk, omdat het wil bijdragen aan de ontwikkeling van richtlijnen die voldoen aan internationale kwaliteitstandaarden.

Meer informatie
Marleen Hermens  mhermens@trimbos.nl

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)