Nieuws |

Dorps- en wijkgericht werken Gemert-Bakel geëvalueerd

De dorps- en wijkgerichte manier van werken in de gemeente Gemert-Bakel is kosteneffectiever als het gaat om de kosten in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) dan een vergelijkingsgemeente die niet op deze manier werkt. Dat blijkt uit een evaluatie van het Trimbos-instituut, gefinancierd door het CZ Fonds en de Provincie Noord-Brabant.

Wanneer gekeken wordt naar de totale zorgkosten (Wmo, Zvw en AWBZ) in beide gemeenten blijkt er geen verschil in kosteneffectiviteit.

De Noord-Brabantse gemeente Gemert-Bakel is in 2007 in één van de kerkdorpen begonnen met dorps- en wijkgericht werken. Dit heeft zich in de loop der jaren over alle dorpen in de gemeente uitgebreid. Het concept is van onderaf ontwikkeld, samen met dorpsraden en inwoners. Het in de eigen kracht zetten van inwoners en het leggen van verbinding tussen inwoner en samenleving staan daarbij centraal. Wat kan iedere inwoner zelf doen aan zijn hulpvraag en wat kunnen inwoners voor elkaar betekenen? Daarbij wordt consequent gewerkt vanuit de vraag van individuele inwoners, en niet vanuit een aanbod. Een dorpsondersteuner, afkomstig uit het dorp of de wijk zelf, speelt een belangrijke rol in het bemiddelen in de hulpvragen van de inwoners. De dorpsondersteuner wordt vanuit het dorp of de wijk aangestuurd.

Ervaringen met wijkgericht werken
In de door het Trimbos-instituut uitgevoerde evaluatie van deze manier van werken is, naast de kosteneffectiviteit, ook de rol van de dorpsondersteuner verder onderzocht. Wat maakt het voor betrokkenen waardevol dat er een dorpsondersteuner is? Het blijkt onder meer dat de dorpsondersteuner grotere sociale cohesie in het dorp of de wijk realiseert, een schakel is tussen inwoners en informele en professionele zorg en door zijn laagdrempeligheid vroegtijdig problemen kan signaleren. De aandachtspunten die uit de evaluatie naar voren zijn gekomen, zijn waardevol om het concept verder door te ontwikkelen. Ook biedt de evaluatie aanknopingspunten voor andere gemeenten op het gebied van wijkgericht werken, alsmede aanbevelingen voor nader onderzoek.

Bijlage: Kleinschalige wijkgerichte zorg in Gemert-Bakel. Een studie naar kosteneffectiviteit en succesfactoren

 

Meer over dit thema

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)