Nieuws |

DIMS Jaarbericht 2016 verschenen

DIMS Jaarbericht 2016 verschenen

In 2016 leverden zo’n 12.500 bezoekers ruim 11.000 samples in bij het Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS). Dat zijn iets minder bezoekers en samples dan in 2015. Ecstasy is nog steeds de meest aangeleverde drug.

Van het totaal aantal aangeleverde samples ging het in 2016 in 56 procent om ecstasy. De hoeveelheid MDMA in ecstasypillen is in 2016 verder toegenomen tot 156 mg gemiddeld per pil. Zes op de tien pillen bevatte een zeer hoge dosering van meer dan 150 mg MDMA.

De sterkte van cocaïne nam in 2016 toe, terwijl het aantal samples dat levamisol bevatte, flink afnam. Ook daalde de prijs voor een gram cocaïne.

4-FA is na ecstasy en cocaïne het meest aangeleverde middel. Het wordt tot de Nieuwe Psychoactieve Stoffen ( NPS) gerekend; andere middelen die tot deze groep behoren worden veel minder bij het DIMS aangeleverd.

Het DIMS is een landelijk netwerk van testlocaties in het land met als doel inzicht te krijgen in de markt van illegale drugs. Het DIMS Jaarbericht 2016 biedt informatie over prijs en samenstelling van bij het DIMS door consumenten aangeleverde drugs.

Meer over dit thema