Derek de Beurs aangesteld als Chief Science Officer binnen het Trimbos-instituut

Derek de Beurs aangesteld als Chief Science Officer binnen het Trimbos-instituut

De Raad van Bestuur heeft op 8 februari het besluit genomen om Derek de Beurs per 1 maart 2021 aan te stellen als Chief Science Officer (CSO). In deze functie wordt hij verantwoordelijk voor de wetenschappelijke positie van het Trimbos-instituut, de wetenschappelijke kwaliteit van producten en diensten en zorgt hij voor het strategisch onderhoud en uitbreiding van het kennisnetwerk, zowel intern als extern.

Derek de Beurs is in februari 2020 gestart binnen het Trimbos-instituut als programmahoofd Epidemiologie, Data, Evaluatie en Monitoring (Epidem). Hij bracht een brede ervaring mee op het gebied van toepassing van mentale gezondheid, big data en suïcidepreventie. Binnen het Nivel zette hij een organisatiebrede programma machine learning op en ontwikkelde deze door. Ook schreef hij voor een breed publiek een boek over de (on)mogelijkheid van onderzoek binnen de suïcidepreventie.

De maatschappij vraagt steeds meer aandacht voor de kwaliteit van onderzoek. Ik zie ernaar uit om met Trimbos medewerkers vanuit alle teams te werken aan belangrijke thema’s zoals de AVG, datamanagement en reproduceerbaarheid.

Bij het Trimbos-instituut is hij verantwoordelijk voor de verschillende monitor onderzoeken op het gebied van mentale gezondheid. Binnen zijn team wordt hard gewerkt aan onder andere de derde wave van het NEMESIS-onderzoek. Daarnaast startte hij met de programmahoofden mentale gezondheid een monitor om het effect van Covid-19 pandemie op de mentale gezondheid van het Nederlands publiek te meten. Hij was het afgelopen jaar bijzonder zichtbaar als woordvoerder binnen de media op het gebied van mentale gezondheid waarbij hij wetenschappelijk onderzoek toelichtte en trends duidde voor het Nederlands Publiek.