Depressietest 45.000 keer ingevuld sinds start campagne

Depressietest 45.000 keer ingevuld sinds start campagne

Sinds de start van de landelijke campagne ‘Omgaan met depressie’ van VWS is de Depressietest van het Trimbos-instituut ruim 45.000 keer ingevuld. Ook de online klachtgerichte mini-interventies snelbeterinjevel.nl, die volgens recent onderzoek bijdragen aan vermindering van depressieve klachten, worden veel gebruikt.

Depressie komt veel voor. Bijna 20 procent van de volwassenen krijgt er mee te maken. Depressie staat bovendien in de top vijf van hoogste ziektelast en ziektekosten én is een van de grootste veroorzakers van arbeidsverzuim. Op 26 september 2016 was de start van de landelijke campagne omgaanmetdepressie.nl om depressie meer bespreekbaar te maken, informatie en hulp te bieden en stigma’s te doorbreken. Het Trimbos-instituut voert in het kader van deze campagne een aantal activiteiten uit.

Depressietest op MentaalVitaal.nl

Tijdens het Depressiegala op 16 januari 2017 noemde minister Schippers al dat de depressietest sinds de start van de campagne ruim 45.000 keer volledig ingevuld is. De test werd in totaal zo’n 50.000 keer bezocht. De campagnewebsite van Omgaan met depressie linkt naar deze test op www.mentaalvitaal.nl/depressietest.

Snelbeterinjevel.nl vermindert depressieve klachten

Beter slapen, Minder piekeren en Minder stress zijn de drie gratis te volgen online trainingen van www.snelbeterinjevel.nl. Via de VWS campagnewebsite wordt naar deze trainingen gelinkt. Tussen eind september 2016 en medio januari 2017 waren er maar liefst 2.029 aanmeldingen, waarvan 1.537 personen daadwerkelijk gestart zijn met een online training. De meeste mensen (precies 1.250) zijn gestart met één training en een kleiner aantal is begonnen met twee of drie trainingen. De keuze voor een training is ongeveer gelijk verdeeld, met een lichte voorkeur voor de training Minder stress.

De online klachtgerichte mini-interventies dragen bij aan vermindering van depressieve klachten, zo blijkt uit een recent afgerond gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek van het Trimbos-instituut. In dit onderzoek werd ook gekeken naar het effect op slaapproblemen, stress-, pieker-, angstklachten en welbevinden.

Na drie maanden waren de depressieve klachten in de interventiegroep meer afgenomen dan in de controlegroep. Ook daalden in de interventiegroep de slaapklachten, piekerklachten en angstklachten meer en nam het welbevinden meer toe. Er zijn geen effecten gevonden op stressklachten. Na zes maanden bleven de verbeteringen in de interventiegroep zichtbaar.

De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het Journal of Medical Internet Research, Vol 19, No 1 (2017)
doi: 10.2196/jmir.6581
https://www.jmir.org/2017/1/e4/

Meer over dit thema