Deelnemers gezocht voor discussie over werkzame interventies

Deelnemers gezocht voor discussie over werkzame interventies

Het Trimbos-instituut en het Nederlands Jeugdinstituut komen graag in contact met professionals uit de jeugd-ggz, wijkteams, geïndiceerde jeugdhulp, onderwijs en cliënten om te bespreken hoe het effectief werken met elementen van interventies in de toekomst vorm kan krijgen.

Effectieve interventies en protocollen zijn nuttige middelen om kinderen en gezinnen te helpen. In de praktijk zijn ze echter niet altijd uit te voeren zoals ze ontworpen zijn. De behoefte van professionals om interventies flexibel in te kunnen zetten is daarom groot. Maar is de hulp nog wel effectief als deze naar eigen inzicht is aangepast? Om hier zeker van te zijn is kennis nodig over de werkzame elementen van interventies.

Grootschalig onderzoek

Voor het eerst wordt in Nederland grootschalig onderzoek gedaan naar de werkzame elementen van effectieve interventies voor de volgende problemen: angst, depressie, gedragsproblemen, ADHD, sociale weerbaarheid, opvoedonzekerheid en ernstige opvoedproblematiek. De uitkomsten van deze studies zijn vanaf 2019 beschikbaar voor alle professionals die met jeugd werken.

Oplossingen

Het Nederlands Jeugdinstituut en het Trimbos-instituut verkennen de komende twee jaar in welke vorm de kennis over werkzame elementen gegoten moet worden, zodat deze bruikbaar is voor professionals en bij kan dragen aan effectieve jeugdhulp en preventie. Samen met onderzoekers en een groot aantal professionals die met jeugd werken onderzoeken we de verschillende mogelijkheden en proberen alvast toe te werken naar bruikbare oplossingen.

Interesse om mee te doen?

We zoeken daarom op korte termijn professionals uit de jeugd-ggz, wijkteams, geïndiceerde jeugdhulp, onderwijs en cliënten aan wie we onze eerste ideeën kunnen voorleggen. Ben je benieuwd hoe effectief werken met elementen van interventies straks vorm kan krijgen? Meld je dan aan via [email protected], dan nemen we contact met je op en komen we bij je langs. Tijdens het gesprek zullen we je vragen of je ook aan een volgende ronde wilt bijdragen, maar dat is geheel vrijblijvend.

Zie over dit onderwerp ook de consortia Effectiviteit psychosociale interventies Jeugd van ZonMw. Deze consortia zijn gericht op kennisbevordering over de effectiviteit van psychosociale interventies in de jeugd sector.

Meer over dit thema