Nieuws |

De laatste ontwikkelingen in stoppen met roken samengevat

De laatste ontwikkelingen in stoppen met roken samengevat

Nascholingsavond op 17 september voor leden van het kwaliteitsregister Stoppen met Roken, gebaseerd op de hoogtepunten van het SRNT congres dat 10-12 september 2015 plaatsvindt in Maastricht.

Locatie: Trimbos-instituut, Da Costakade 45, 3521 VS UTRECHT
Routebeschrijving: http://www.trimbos.nl/contact/contact-en-route

AANMELDEN IS NIET MEER MOGELIJK

Programma
NB: het programma is onder voorbehoud, want hangt af van de inhoud van de presentaties die tijdens het SRNT-congres worden gehouden.

18.00 ontvangst met een broodje
18.15-19.00 Paul van Spiegel: Ontwikkelingen in de stoppen-met-roken behandeling.
19.00-19.45 Anouk de Gee: Technische innovaties
19.45-20.00 pauze
20.00-20.45 Marc Willemsen: Beleidsontwikkelingen in tabaksontmoediging
20.45-21.00 afsluitende discussie

Paul van Spiegel is longarts en was hoofd van de afdeling longziekten in het Slotervaart ziekenhuis tot zijn pensionering in juni 2014. Hij heeft een uitgebreide staat van dienst op het gebied van de behandeling van rookverslaving in Nederland en is lid van vele organisaties die ijveren voor stoppen met roken. Paul van Spiegel is voorzitter van het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken. In deze presentatie zal met name aandacht zijn voor nieuwe ontwikkelingen in medicatie, gedragsondersteuning, het effect van beloning, en de behandeling van speciale groepen. De presentatie zal een praktische inslag hebben en naar verwachting inspirerend zijn voor uw eigen stoppen-met-roken aanbod.

Anouk de Gee is psycholoog en werkt als wetenschappelijk medewerker bij het Trimbos-instituut. In 2013 werkte zij aan een rapport waarin het wetenschappelijk bewijs voor online en mobiele apps ter ondersteuning van het stoppen met roken werd beschreven, en een overzicht werd gegeven van het in Nederland beschikbare aanbod. In vervolg daarop ontwikkelt zij nu een mobiele app die jongeren ondersteunt bij het stoppen met roken, die het najaar 2015 zal verschijnen. Zij is tevens coördinator van het Netwerk Infectieziekten & Harm Reduction.
In haar presentatie komen de laatste ontwikkelingen langs op het gebied van innovatieve manieren om het stoppen met roken met technologische applicaties te ondersteunen en zal er ingegaan worden op welke aspecten van belang zijn bij de ontwikkeling, evaluatie en implementatie van e-health stoppen-met-roken interventies.

Marc Willemsen is hoogleraar Tabaksontmoediging bij CAPHRI (School for Public Health and Primary Care) van de Universiteit Maastricht en senior adviseur onderzoek en beleid bij de Alliantie Nederland Rookvrij. De ANR is een samenwerkingsverband van publieke en private organisaties die strijden voor een samenleving waarin niemand meer hoeft te (over)lijden aan de gevolgen van roken. Marc Willemsen houdt zich al lange tijd bezig met een veelheid aan onderwerpen op het gebied van tabaksontmoediging, waarbij onderzoek naar de effecten van beleidsmaatregelen een van zijn speerpunten is.
In deze presentatie kunnen onder andere de volgende onderwerpen worden verwacht: de effecten van afschrikwekkende afbeeldingen op pakjes; massamediale campagnes zoals Stoptober; de effecten van een displayban (het niet meer zichtbaar hebben van de pakjes bij een verkooppunt); accijnsverhoging, etc. Zijn presentatie geeft u inzicht in de bredere maatschappelijk en beleidsmatige ontwikkelingen die kunnen bijdragen aan het stoppen met roken.

 

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)