Nieuws |

Daniëlle Volker wint GCE Burgerpenning 2017

Daniëlle Volker wint GCE Burgerpenning 2017

Sinds 1957 reikt de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) tweejaarlijks een prijs uit voor de beste wetenschappelijke publicatie op het gebied van arbeids- en bedrijfsgeneeskunde. Deze prestigieuze prijs, in de vorm van een legpenning en een geldbedrag, is vernoemd naar professor GCE Burger, vanwege zijn verdiensten op dit vakgebied.

Ziekteverzuim door psychische klachten is in Nederland en daarmee ook voor de Nederlandse bedrijfsarts een  omvangrijk en weerbarstig probleem. Drie van de zes genomineerde  proefschriften hadden betrekking op verzuim door psychische klachten. De commissie  van de Burgerpenning koos voor het proefschrift van Daniëlle Volker, omdat het een duidelijk innovatief karakter laat zien in de wijze van begeleiden, een zorgvuldige evaluatie toont  zowel over het proces als de (kosten)effectiviteit,  en een nieuwe mogelijkheid van succesvolle arbocuratieve samenwerking introduceert.

Daniëlle Volker onderzocht het effect van een door haarzelf ontwikkelde e-Health module, gericht op terugkeer naar werk voor verzuimende werknemers met psychische klachten

De e-Health module embedded in Collaborative Occupational health care (ECO) bestaat uit twee delen:

1.       Een internetcursus Return@Work, gebaseerd cognitieve gedragstherapie en problem solving treatment.

2.       Een beslisondersteuning via e-mail voor de bedrijfsarts; daarnaast heeft de bedrijfsarts de mogelijkheid om een psychiater te consulteren.

Haar onderzoek toont aan dat verzuimende werknemers met psychische klachten hun werk sneller hervatten dankzij deze webmodule dan werknemers die een standaard verzuimbegeleiding ontvangen. Verder hebben ze na negen maanden minder psychische klachten. Werkgevers verdienen de kosten van de ECO-interventie binnen een jaar ruim terug. De werknemer heeft baat bij de ECO-interventie in de vorm van verbeterde kwaliteit van leven door een eerdere terugkeer naar het werk.

Wij feliciteren Daniëlle Volker van harte met het winnen van de GCE Burgerpenning 2017 voor haar proefschrift ‘Return to work in employees with common mental disorders: A blended ehealth intervention trial‘.

www.nvab-online.nl

Meer over dit thema