Congres Psychische problemen en ouderschap : 8 maart 2018

Congres Psychische problemen en ouderschap : donderdag 8 maart

Hoe kun je als GGZ-professional bijdragen aan het versterken van de ouderrol van cliënten die ook vader of moeder zijn? Dit onderwerp komt niet altijd ter sprake in de behandelkamer, omdat het niet de initiële hulpvraag van je cliënt is, het gesprek hierover moeilijk is, of je al je handen vol hebt aan de behandeling van de klachten. We weten dat kinderen die opgroeien in zo’n situatie veel meer risico lopen op een ongezonde en onveilige ontwikkeling.

En dat niet alleen: het versterken van ouderschap helpt bij het herstel van de cliënt zelf, het vergroot de effectiviteit van de behandeling en kan voorkomen dat de kinderen op latere leeftijd psychische problemen ontwikkelen.

Het congres Psychische problemen en ouderschap wordt gehouden op donderdag 8 maart in Driebergen.

Schrijf u direct in en stuur door!

Het programma bestaat uit 3 delen met per deel een plenaire lezing en een aantal workshops.

Deel 1: Hoe doorbreken we de cirkel? start met een inleiding door bijzonder hoogleraar Majone Steketee, over de risico’s voor kinderen wanneer een ouder een psychische aandoening heeft en waarom specifieke aandacht voor kinderen en de ouder-kind-relatie nodig is in de praktijk van de volwassen GGZ. De workshops gaan onder andere over intergenerationele overdracht (o.a. gehechtheid, verslaving), samenwerking met vertrouwensartsen en Veilig Thuis, privacy en het beroepsgeheim, en het nieuwe afwegingskader in de meldcode.

Deel 2: Kwetsbaar ouderschap: contextueel behandelen wordt ingeleid door systeemexpert Sander van Arum. Hij gaat in op de vraag wat je als ketenpartners van elkaar nodig hebt bij complexe multiproblematiek. In de workshops kun je kiezen uit voorbeelden van behandelingen waarin de ouderrol geïntegreerd is, bijvoorbeeld EMDR bij ouderlijke stress, gezinsbehandeling op maat, traumabehandeling van ouder en kind.

Deel 3: Samenwerken voor goed ouderschap wordt ingeleid door hoogleraar Philippe Delespaul, die ingaat op de vraag hoe professionals van de verschillende disciplines meer als collega’s gaan samenwerken. In de workshops kun je kennismaken met diverse inspirerende voorbeelden van sector-overstijgende samenwerkingsprojecten uit diverse regio’s en organisaties.

Schrijf u direct in en stuur door!

Dit gratis toegankelijke congres is voor verschillende groepen interessant én relevant. Een van de doelen is bovendien om de samenwerking tussen verschillende beroepsgroepen en sectoren te verbeteren. Stuur deze uitnodiging door naar uw samenwerkingspartners in de regio:

  • professionals in de GGZ en Verslavingszorg (van preventie tot en met behandeling)
  • professionals in de 1e lijns/basis GGZ (in de wijk): GGD, POH GGZ, vrijgevestigden, acute psychiatrie/crisisdiensten
  • professionals van jeugdpartijen waar mee wordt samengewerkt, zoals jeugdteams, wijkteams, jeugdbescherming en Veilig Thuis

Praktische informatie

  • Accreditatie is aangevraagd bij: ABAN, FGzPt, VGCt, NIP – Eerstelijnspsychologie NIP, VSR, SKJ en LV POH-GGZ.
  • Dit congres wordt georganiseerd in opdracht van de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag in samenwerking met GGZ Nederland, NIP en het Trimbos-instituut.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Maddy Blokland via [email protected].

Meer informatie

Maddy  Blokland

Stuur een bericht aan contactpersoon Maddy Blokland
of bel +31 (0)30 – 2959(355)