Congres ‘Existentie en zingeving in de GGZ’

Urgentie problematiek verwarde personen onverminderd groot

Binnen de GGZ ontstaat er een steeds breder draagvlak voor het bieden van integrale zorg. Op het congres 'Existentie en zingeving in de GGZ'op 14 juni 2018 wordt een pleidooi gehouden voor het integraal betrekken van de zingevende en existentiële dimensie in het professionele handelen in de GGZ, en wel voor alle cliënten die in zorg en behandeling zijn.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichter:
Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)