Congres Een te gekke wijk 2017 – psychische gezondheid in de wijk

Congres Een te gekke wijk 2017 - psychische gezondheid in de wijk

Op woensdag 8 november 2017 organiseert het Trimbos-instituut het congres ‘Een te gekke wijk’ waarop werken aan psychische gezondheid van bewoners, cliënten en patiënten in de wijk centraal staat. Wat kunt u als professional (en bewoner) in de wijk doen om psychische gezondheid te bevorderen? Hoe zorgt u daarbij voor goede afstemming en samenwerking met andere professionals en betrokkenen in de wijk?

Het congres geeft een overzicht van de laatste wetenschappelijke en beleidsmatige inzichten én inspirerende, praktijkgerichte voorbeelden.

Programma
Tijdens het congres komen diverse thema’s aan bod. Ad Kaasenbrood (FACT Team Centraal, Pro Persona) heeft toegezegd iets te vertellen over psychische gezondheid. Wat is dat eigenlijk en wanneer ben je psychisch ongezond? José Manshanden (GGD Amsterdam) reageerde positief op ons verzoek de samenwerking tussen professionals in de wijk onder de loep te nemen: wat is er nodig om optimaal gebruik te maken van elkaars deskundigheid en aanbod? Hoe kunnen professionals van elkaar leren en wat hebben ze daarvoor nodig van anderen? Pauline Meurs (hoogleraar Bestuur van de gezondheidszorg Erasmus Universiteit en voorzitter Raad voor Volksgezondheid en Samenleving) zoomt in op de betekenis van het advies over evidence-based practice in de zorg. En Michael Milo (mede-initiatiefnemer van De Nieuwe GGZ) vertelt over wijkgerichte initiatieven in combinatie met online communities in de nieuwe coalitie SamenBeter: wat is het en hoe werkt dat?

Naast plenaire voordrachten zijn er verschillende workshops over onder andere eerste hulp bij psychische problemen, laaggeletterdheid, gedragsverandering bij dementie, GGZ-kwaliteitsstandaarden en e-mental health.

Download het volledige programma of voor meer informatie op www.trimbos.nl/eentegekkewijk

Aanmelden
Wilt u zich inschrijven voor het congres, klik dan hier om naar de website te gaan. Deelnamekosten zijn 195 euro per persoon. 

Vragen
Voor vragen kunt u contact opnemen met Marja van Bon (mbon@trimbos.nl) of Els Bransen (ebransen@trimbos.nl).

Meer over dit thema