Nieuws |

Collega Jeroen Lammers overleden

Op 21 november 2021 is onze collega Jeroen Lammers overleden. Het gemis van deze geliefde en betrokken collega is groot. “De combinatie van zijn vriendelijkheid, humor, rust en intelligentie maakte dat de samenwerking met Jeroen ging ‘bruisen’.”

Jeroen begon in 2005 op detacheringsbasis bij het Trimbos-instituut bij het programma Middelengebruik en Jongeren, het tegenwoordige programma Jeugd. Een onderwerp dat hem na aan het hart lag. Per 2007 trad hij formeel in dienst bij het Trimbos-instituut en niet veel later werd hij projectleider van het preventieprogramma Helder op School (dit programma heette destijds De Gezonde School en Genotmiddelen) en heeft hij het programma Welbevinden op School gestart. Daar legde hij de basis voor de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van interventies voor jongeren op het gebied van middelengebruik en mentale gezondheid. De afgelopen twee jaar heeft hij zich als manager van ons programma Jeugd ingezet voor het bevorderen van het welzijn van de Nederlandse jeugd.

In 2019 promoveerde Jeroen op het onderwerp ‘selectieve alcoholpreventie voor jongeren met specifieke persoonlijkheidseigenschappen’. Naast zijn proefschrift heeft hij vele andere wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan. Met als laatste publicaties de rapporten ‘Geluk onder druk?’ en ‘Family Check-Up in Nederland’.

Inspiratie, missie en passie

Vanuit zijn passie voor preventie werkte Jeroen aan het opzetten van evidence based preventieprogramma’s voor scholen; het vertalen van resultaten uit onderzoek naar de praktijk; en aan het toepasbaar maken van preventieprogramma’s voor de praktijk. Zijn intrinsieke motivatie voor deze thema’s spatten af van de openhartige interviews die Jeroen gegeven heeft en de pakkende blogs die hij geschreven heeft.

“Het raakt mij dat het voor veel jongeren best een struggle is op school. Ik voel het als een taak van mijzelf en anderen om aan de basis van een kind te werken. En te voorkomen dat problemen met mentale gezondheid niet op steeds jongere leeftijd ontstaan. Ik geloof erin dat we dat nu nog voor kunnen zijn”, aldus collega Jeroen Lammers in een openhartig interview, gepubliceerd in de NCJ-uitgave ‘De Omwenteling’ (12-2020/01-2021)

Zulke passie werkt aanstekelijk. Jeroen was dan ook een inspirerende collega om mee samen te werken. “Jeroen had oprechte aandacht; voor zijn collega’s, voor zijn projecten en voor de jeugd zelf. Dit, in combinatie met zijn humor, rust, vriendelijkheid, scherpe observaties en inhoudelijke drive maakte hem één van de meest bijzondere mensen met wie ik heb mogen samenwerken”, aldus collega Marloes Kleinjan.

Dit werd niet alleen binnen ons instituut zo ervaren, maar ook door externe samenwerkingspartners en anderen in het werkveld. Anna de Haan (Pharos) werkte met Jeroen binnen het programma Welbevinden op School: “Het voelde altijd veel meer als samenwerken met een hele fijne collega dan als gewoon een externe samenwerkingspartner. Mooi om samen met hem al die jaren voor dit belangrijke onderwerp gestreden te hebben.” Anna’s collega Marjolein Keij binnen hetzelfde programma voegt toe: “Het fijne aan Jeroen was dat hij het moeilijke interessant vond, dat hij zich erin vast beet en ruimte kon creëren. We hebben best wat tegenslagen gehad en de veerkracht bij Jeroen zat ‘m in humor. We hebben enorm veel lol beleefd, júist aan de uitdagingen, waardoor we altijd weer nieuwe ideeën opdeden om verder te gaan.”

Expertise en onmisbare bijdrage

Jeroens expertise lag op het gebied van gezondheidsbevordering op scholen. Deze expertise heeft hij benut tijdens zijn projectleiderschap voor Helder op School en Welbevinden op School. Het preventieprogramma Helder op School richt zich op de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van interventies over roken, alcohol en drugs voor scholieren in Nederland. Welbevinden op School richt zich op het bevorderen van het (mentaal) welbevinden van leerlingen. Naast deze projecten was hij betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten naar effectiviteit van leefstijlinterventies in het onderwijs.

Vanaf begin 2020 heeft Jeroen de rol manager Bedrijfsvoering opgepakt. Hij had er veel zin in om samen met collega Marloes Kleinjan het programma Jeugd aan te sturen. Ook die functie heeft hij vol passie vervuld. Zo was hij een van de initiatiefnemers van een cultuurtraject onder de noemer “Trimbos Leefregels”. Hij wilde graag bijdragen aan een inspirerende cultuur van gezamenlijk staan voor de missie van het instituut, vanuit verbinding en saamhorigheid. Op onze interne Inspiratiedag eind september dit jaar heeft hij het hele Trimbos-instituut een mooie boodschap meegegeven over het belang van persoonlijke groei en aandacht voor elkaar.

Afscheid

Zelfs tijdens zijn ziekte heeft Jeroen zich nog samen met andere collega’s ingezet voor het bevorderen van het welbevinden van de Nederlandse jeugd. Wat getuigt van zijn passie voor deze missie. Collega Judith vertelt: “Kenmerkend voor Jeroen, hij wilde geen afscheid nemen, maar iedereen bedanken voor de mooie dingen die we samen hebben mogen meemaken.”

Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw Loes, zoons Pim en Teun en familie en naasten. We wensen hen heel veel sterkte met dit grote verlies.

Namens de collega’s,

Bert van der Hoek (voorzitter Raad van Bestuur Trimbos-instituut)

Marloes Kleinjan
Linda Haarlem
Ferry Goossens
Judith Oostendorp
Collega’s van programma Jeugd
en alle overige collega’s van het Trimbos-instituut

Kaarten en bloemen

Wilt u uw medeleven betuigen? Kaarten kunt u sturen naar het bestuurssecretariaat van het Trimbos-instituut: Postbus 725, 3500 AS Utrecht.

De familie van Jeroen zorgt zelf voor bloemen. Wilt u toch iets bijdragen? Doneer dan aan de Antoni van Leeuwenhoek Foundation o.v.v. Donatie DRUP SUDIE – Jeroen Lammers op IBAN NL 26 RABO 01 02 90 00 00.

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met onze persvoorlichter, Laila Zaghdoudi.
Laila Zaghdoudi
Communicatieadviseur