Buitenshuis-project van start: buitenschoolse opvang voor KOPP/KOV-kinderen

Buitenshuis-project van start: buitenschoolse opvang voor  KOPP/KOV-kinderen

Het Buitenshuis-project voor KOPP/KOV-kinderen (voorheen KOPP/KVO-kinderen) is officieel van start gegaan. Het project richt zich op kinderen van ouders met psychische problemen of een verslaving en een onveilige thuissituatie. Het doel is om het welbevinden van deze kinderen te vergroten en de kans op kindermishandeling of (latere) psychische problemen te verkleinen door het bieden van kinderopvang of buitenschoolse opvang (BSO).

De kinderen krijgen gedurende twee jaar kinderopvang of BSO aangeboden en voor oudere kinderen is er huiswerkbegeleiding of een vrijetijdsclub. Deze opvang wordt geboden door speciaal getrainde opvangmedewerkers. Daarnaast is er ook een getrainde ‘linking-pin’, een centrale persoon die zorgt voor afstemming tussen de betrokkenen rondom het gezin (bijvoorbeeld GGZ-behandelaar, ouder, kinderopvang, wijkteam, gemeente), en helpt met het zoeken naar oplossingen voor praktische problemen, zoals het halen en brengen van het kind.

10 Gemeenten zetten hun schouders onder dit innovatieve project, samen met het Trimbos-instituut en de landelijke coördinator ‘Kindcheck’. Ook Veilig Thuis (meldpunt huiselijk geweld), de volwassenen-GGZ, wijkteams en kinderopvang/BSO’s doen mee. VWS financiert het onderzoek en de ondersteuning door het Trimbos-instituut. De gemeenten kopen de kinderopvangplekken in en leveren de zorg. Kinderen uit KOPP/KOV-gezinnen komen voor deelname in aanmerking als ze zijn gemeld bij Veilig Thuis of tegen een melding aanzitten.   

Wilt u als gemeente nog aanhaken bij het Buitenshuisproject? Dat kan! Aanmelding bij rzanden@trimbos.nl.

Meer over dit thema