Nieuws |

Blog: Is London still the place to be?

Blog: Is London still the place to be?

Chris Nas, senior policy advisor bij het Trimbos-instituut, schrijft in zijn blog naar aanleiding van een werkbezoek aan Londen over de (on) mogelijkheden van dataverzamelingen met betrekking tot zorgbehoeften en het belang hiervan voor Nederland.

Zou het in Nederland ook mogelijk zijn om 76 databases aan elkaar te koppelen om zo beter te kunnen anticiperen op zorgbehoeften én meer inzicht te krijgen in het effect van de geboden interventies? Die vraag houdt me bezig, sinds ik vorige week in Londen was voor een tweedaags werkbezoek samen met GGZ Nederland, Netwerk Kwaliteits Ontwikkeling en Stichting Benchmark GGz.

Dataverzamelingen

Ik was daar, samen met collega’s van andere instituten, op uitnodiging van NHS England en NHS Benchmarking Network om het te hebben over de (on)mogelijkheden van dataverzamelingen. De Nederlandse ggz kan nog veel leren van Engeland! Ik werd vooral getriggerd door de projectleiders van het Mental Health Intelligence Network. Zij vertelden dat ze maar liefst 76 databases gekoppeld hebben om informatie te krijgen over sociale determinanten (zoals een-ouder-gezinnen; huiselijk geweld) en andere factoren die de behoefte aan ggz bepalen. Deze informatie is via Fingertips openbaar. Dit helpt beleidsmakers en zorginkopers betere keuzes te maken. Een dergelijk overzicht ontbreekt in Nederland. Zou het mogelijk zijn om de data uit bijvoorbeeld Nemesis te koppelen aan gemeentelijke gegevens? En zo zicht te krijgen welk aanbod lokaal echt nodig is? Zeker in Nederland is nu te weinig bekend over de geestelijke gezondheid van kinderen en jeugdigen. Vanwege de discussie over de inzet van middelen is gericht onderzoek nuttig en noodzakelijk.

Ik was ook onder de indruk van het NHS Benchmarking Network. Hierin wordt heel veel informatie verzameld (circa 10.000 elementen in de ggz) over activiteiten, personeel, kosten en kwaliteit van de 75 aangesloten ggz-aanbieders. Elk jaar wordt een rapport gepubliceerd en kunnen ggz-aanbieders zich vergelijken met hun collega’s. Het is geanonimiseerd, ze gebruiken het om te leren en te verbeteren. Een voorproefje staat op de website. Ook dit ontbreekt in Nederland, zeker nu GGZ Nederland niet meer over de DBC-gegevens beschikt sinds de Autoriteit Persoonsgegevens heeft gezegd dat dat niet mag.

In april van dit jaar waren de Engelse organisaties overigens al op bezoek geweest in Nederland, om meer te leren over ons ROM-systeem en manier van benchmarken. In het rapport dat zij hier in juli over uitbrachten, bleken zij veel van onze ideeën te hebben overgenomen. Bijvoorbeeld dat uitkomstmetingen ook bruikbaar moeten zijn voor professionals en cliënten in de behandeling en voor continue kwaliteitsverbetering. Ook de belangrijkste pijlers van het Nederlandse systeem van transparantie (uitkomsten, cliëntervaringen, patiëntveiligheid) komen 1 op 1 terug.

Goede aanvulling

Het Nederlandse en Engelse systeem vullen elkaar daarmee ontzettend goed aan. Samen geven ze antwoord op belangrijke vragen waar – als het goed is – elke belanghebbende antwoord op wil hebben:

  • Wat is de behoefte aan preventie, zorg en ondersteuning in een specifiek gebied?
  • Welk aanbod is nodig om deze behoefte te vervullen? Denk aan promotie, preventie, eerstelijns zorg, ambulante gespecialiseerde zorg, klinische zorg, forensische zorg.
  • Hoe organiseer je het aanbod? Hoeveel personeel heb je nodig, welke verhoudingen tussen ervaringsdeskundigen en verpleegkundige, psychologische en medische experts?
  • Hoe bepaal je of de aanbieders goed werken?

Ik mocht op de jaarlijkse conferentie van NHS Benchmarking aan 160 aanwezigen het Nederlandse model van transparantie in de zorg en ROM nog eens kort uitleggen. Omdat de Nederlandse ggz volgens de OESO, Engeland en Nieuw-Zeeland op dit punt wereldleider is. De vragen uit de zaal waren to the point over gaming en bias, risicoselectie en pay-for-performance. Een mooie afsluiting van een intensieve tweedaagse bijeenkomst. En de vraag hoe we in Nederland samen kunnen werken aan betrouwbare gegevens die het aanbieders en financiers mogelijk maken om de zorg nog beter te organiseren? Daar ga ik verder mee aan de slag!

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)