Weinig bewijs voor effect vaktherapie

2 november 2015, Zorginstituut Nederland, 2 november 2015

Het ontbreekt aan bewijs voor de effectiviteit van vaktherapie als ondersteunende behandeling van psychische stoornissen. Daarom moet de beroepsgroep meer onderzoek doen naar de effectiviteit van deze therapieën, schrijft het Zorginstituut in het rapport ‘Vaktherapie en dagbesteding in de geneeskundige GGZ’

Lees verder

Meer over dit thema

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving, tel +31 (0)30 - 2971(138)
Laila Zaghdoudi, tel +31 (0)30 - 2959(382)