Verhoogd risico op dementie na hersenbloeding

17 juni 2016, Medisch Contact

Het risico op dementie na een hersenbloeding blijkt hoog, zowel op de korte als de lange termijn. Dit concluderen Alessandro Biffi e.a. in een longitudinaal onderzoek in JAMA Neurology. Dementie die zich kort na het bloedingsincident ontwikkelt (binnen zes maanden) blijkt daarnaast een geheel ander risicoprofiel te hebben dan die die op de langere termijn ontstaat.

Lees verder

Meer over dit thema

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving, tel +31 (0)30 - 2971(138)
Laila Zaghdoudi, tel +31 (0)30 - 2959(382)