Twee ervaringsdeskundigen in Schakelteam

6 december 2016, Landelijk Platform GGz

Op 13 december presenteert Onno Hoes het Schakelteam Personen met Verward Gedrag. Het Schakelteam is het vervolg op het aanjaagteam Verwarde Personen, dat op 1 oktober jl. zijn werkzaamheden afsloot. Het Schakelteam blijft bestaan tot 1 oktober 2018. Op die datum moeten alle gemeenten en regio’s de zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag goed op orde hebben. Het Schakelteam helpt hen daarbij en zorgt ook voor de verbinding tussen lokaal en landelijk beleid.

Lees verder

Meer over dit thema

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Laila Zaghdoudi, tel +31 (0)30 - 2959(382)