Trimbos-instituut ondersteunt gemeenten bij alcohol-, drugs- en tabaksbeleid

10 december 2014

Met ingang van 2015 ondersteunt het Trimbos-instituut actief gemeenten bij de ontwikkeling en evaluatie van lokaal preventie- en handhavingsbeleid. Een team van ervaren adviseurs staat lokale partners bij met instrumenten ten behoeve van lokaal alcohol-, drugs- en tabaksbeleid.

Zo is dit jaar het landelijke model ‘Preventie- en Handhavingsplan alcohol’ ontwikkeld en wordt dit model ook verder ontwikkeld voor drugs- en tabaksbeleid. Daarnaast  kan het team aan de hand van de vernieuwde Scanner preventie- en handhavingsplannen evalueren, herijken en advies bieden bij de implementatie ervan.

De Scanner preventie- en handhavingsplan
De Scanner is een beleidsinstrument dat in 2008 is ontwikkeld door het Trimbos-instituut om zicht te krijgen op problemen rond middelengebruik in het uitgaansleven. De methodiek is gebaseerd op de wetenschappelijk onderbouwde ‘RAR’ - Rapid Assessment and Response - benadering.

In 2014 is een nieuwe versie van de Scanner gemaakt, speciaal voor gemeentelijke preventie- en handhavingsplannen alcohol. Gemeenten kunnen de Scanner inzetten voor de ontwikkeling of evaluatie van het lokale plan. De uitvoering van de Scanner levert het volgende op:

  • Inzicht in de (al dan niet aanwezige) lokale middelenproblematiek. Waaronder naleving leeftijdsgrens aan de hand van mystery shoppers.
  • Een ‘up to date’ preventie- en handhavingsplan.
  • Een impuls aan de integrale beleidsontwikkeling binnen uw gemeente en/of regio.
  • Professionele ondersteuning bij uw lokale beleid.

Hier vindt u meer informatie over hoe u de Scanner in kunt zetten.

Heeft u een vraag over lokaal alcohol-, tabak-, of drugsbeleid neem dan contact met ons op.

Meer informatie

Jeroen de Greeff

Stuur een bericht aan contactpersoon Jeroen de Greeff of bel +31 (0)30 - 2959(427)