Toezichthouder DHW: geef uw mening over de Drank- en Horecawet

29 augustus 2016, CCV

Dit jaar evalueert het ministerie van VWS de Drank- en Horecawet [DHW] en de werking ervan in de praktijk. Het ministerie heeft het CCV gevraagd te achterhalen wat toezichthouders van deze relatief nieuwe wet vinden. Door middel van deze enquête krijgt u de kans uw mening te geven. U heeft tot 15 september de tijd de enquête in te vullen.

Lees verder

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Laila Zaghdoudi, tel +31 (0)30 - 2959(382)