Bericht

Tijdschrift MGV opgeheven

21 januari 2015

MGV, het magazine voor ggz en verslavingszorg, is per januari 2015 opgeheven. De afgelopen jaren is met verschillende uitgevers naar wegen gezocht voor een gezonde exploitatie van het blad, maar dit heeft helaas niet geleid tot het verwachte resultaat. Ook een spontane actie van auteurs in december 2014 heeft onvoldoende nieuwe abonnees opgeleverd.

MGV werd in 1946 opgericht als het Maandblad voor Geestelijke volksgezondheid. In de 70 jaar van zijn bestaan speelde het een belangrijke rol in de ggz. Maar net als bij andere media kalfde het abonneebestand al jaren sterk af. Het Trimbos-instituut, eigenaar van het blad, kan het niet langer aanbieden zonder de abonnementsgelden aanzienlijk te verhogen. Zelfs een dergelijke stap zou niet garanderen dat het tijdschrift kan blijven bestaan. Er is daarom besloten de uitgave te stoppen.

Wel wordt geprobeerd de website met het digitale archief op www.mgvonline.nl nog enige tijd in stand te houden. Hier zullen ook de goedgekeurde artikelen in te zien zijn die niet meer geplaatst konden worden in het blad.

Heeft u vragen over het stoppen van MGV?
Neem dan contact op met het Trimbos-instituut: mgv@trimbos.nl

Heeft u vragen over het archief-abonnement?
Neem dan contact op met uitgever Performis BV via mgv@performis.nl

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving, tel +31 (0)30 - 2971(138)
Laila Zaghdoudi, tel +31 (0)30 - 2959(382)

Meer berichten