Bericht

Samenwerking patiënt-behandelaar in GGZ: 'Nog veel te verbeteren'

6 december 2018

Als patiënten gezamenlijk met hun behandelaar besluiten over de behandeling nemen, zijn patiënten hierover meer tevreden en worden betere behandelresultaten bereikt, dan wanneer deze besluitvorming niet in overleg plaatsvindt. Toch is in de manier van samenwerken bij het nemen van behandelbesluiten nog veel te verbeteren, concludeert gezondheidswetenschapper en verpleegkundige Margot Metz in haar promotieonderzoek.

Metz onderzocht de toegevoegde waarde van Samen Beslissen voor patiënten en behandelaars in de specialistische ggz. Samen Beslissen is een aanpak waarbij patiënten samen met hun naasten en behandelaars met behulp van ieders kennis en ervaring in dialoog besluiten nemen over keuzes in de behandeling. Routine Outcome Monitoring (ROM), het met behulp van vragenlijsten gedurende de behandeling feedback krijgen over het herstel van de patiënt, en eHealth werden hierbij ter ondersteuning ingezet.

Gepersonaliseerde interventies

Metz concludeert dat de toepassing van Samen Beslissen in de behandelpraktijk beter kan, terwijl patiënten en behandelaars ROM uitkomsten al wel volop zijn gaan gebruiken in de behandeling. De geëvalueerde werkwijze heeft nog niet voor alle patiënten het gewenste resultaat gehad. Met name de subgroep patiënten met een depressie had profijt van deze aanpak. Metz adviseert om verder te investeren in gepersonaliseerde interventies, vooral gericht op het naar behoefte ondersteunen van patiënten bij Samen Beslissen, bijvoorbeeld door inzet van ervaringsdeskundigen, training & coaching en met behulp van een digitale Persoonsgebonden GezondheidsOmgeving (PGO). Het is ook belangrijk om parallel hieraan de effectiviteit ervan nader te onderzoeken.

Margot Metz is werkzaam bij GGz Breburg. Haar promotie onderzoek voerde ze uit in het Trimbos-instituut en GGz Breburg in samenwerking met Amsterdam UMC, locatie VUmc, afdeling psychiatrie en EMGO instituut. Het landelijke onderzoek is gebaseerd op het Doorbraak ROM project, dat werd gefinancierd door het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz.

Metz verdedigt haar proefschrift ‘Shared Decision Making in mental health care: the added value for patients and clinicians’ op woensdag 12 december om 13.45 uur. Promotoren: prof.dr. A.T.F. Beekman en prof.dr. C.M. Van der Feltz-Cornelis, copromotoren dr. M.A. Veerbeek en prof.dr. E. de Beurs.

 

Training: Samen beslissen

Het stimuleren van Samen Beslissen (shared decision making) is een belangrijk thema binnen de GGZ. In de training ‘Samen Beslissen in de GGZ’ worden Routine Outcome Monitoring (ROM) en kwaliteitsstandaarden ingebed in het Samen Beslissen. Hiermee kunnen professionals, patiënten en hun naasten samen beslissingen nemen over de best passende behandeling. De training wordt verzorgd door een door Trimbos opgeleid duo: één ervaringsdeskundige en één behandelaar.

Meer info

Contactpersoon

Ireen de Graaf

Ireen de Graaf

Neem contact op
+31 (0)30 - 2959(243)

Meer berichten