Richtlijn over middelengebruik online

8 februari 2016, Nederlands Jeugdinstituut

Professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming moeten in hun contact met jongeren het gebruik van tabak, drank en drugs structureel aan de orde stellen. Dat is een aanbeveling uit de Richtlijn Middelengebruik voor jeugdhulp en jeugdbescherming, die sinds 8 februari online is. De richtlijn biedt handvatten waarmee jeugdprofessionals de ernst van het probleem kunnen vaststellen en doet aanbevelingen voor de beste aanpak.

Lees verder

Meer over dit thema

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Laila Zaghdoudi, tel +31 (0)30 - 2959(382)