Bericht

Onderzoek naar betere inzet POH-GGZ

4 december 2018

Geïnteresseerd in de doorontwikkeling van de functie POH-GGZ? Dan kunt u een bijdrage leveren.

Het Trimbos-instituut en de Landelijke Vereniging POH-GGZ zijn bezig met een onderzoek naar hoe de functie POH-GGZ het beste kan worden georganiseerd en uitgevoerd in de dagelijkse praktijk. Zodat patiënten, POH’s-GGZ, huisartsen en andere betrokkenen tevreden zijn. Het onderzoek leidt tot concrete aanbevelingen over hoe obstakels voor adequate hulpverlening van de POH-GGZ kunnen worden weggenomen, en hoe succesfactoren beter kunnen worden doorgevoerd in de praktijk.

Deelnemers gezocht

Voor een onderdeel van het onderzoek, het zogeheten effectonderzoek, zoeken we nog extra deelnemende POH’s-GGZ. Deelname houdt in dat u volwassen patiënten uitnodigt om mee te doen aan het effectonderzoek, en voor deelnemende patiënten bijhoudt welke hulp u hen heeft gegeven. Het streven is dat minimaal 6 patiënten meedoen; hiervoor is tot en met maart 2019 de tijd. Daarnaast vult u begin 2019 een online vragenlijst in naar uw achtergrondkenmerken en invulling van de functie POH-GGZ in de dagelijkse praktijk. 

Tegenover deelname staat een financiële vergoeding van €150. Een deelnemende patiënt vult in een jaar tijd op drie momenten een vragenlijst in en ontvangt hiervoor een cadeaubon van €25. 

Interesse?

Neem contact op met Jasper Nuijen.

Meer over dit thema

Contactpersoon

Jasper  Nuijen

Jasper Nuijen

Neem contact op
+31 (0)30 - 2959(431)

Meer berichten