NIVEL onderzoek biedt inzicht in zorgmijden

28 oktober 2015, NIVEL

Het NIVEL heeft in opdracht van het ministerie van VWS onderzoek verricht naar de aard en omvang van het mijden van zorg, het achterhalen van redenen voor het mijden van zorg en kenmerken van mensen die zorg mijden. Onderzocht is of mensen hebben afgezien van een bezoek aan de husiarts. Daarnaast is het niet opvolgen van een advies van de huisarts onderzocht.

Lees verder

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Laila Zaghdoudi, tel +31 (0)30 - 2959(382)