Nieuwe wegen met ggz en opvang

27 januari 2016, Nieuwewegenggzenopvang.nl

Er verandert veel in de ggz en de maatschappelijke opvang. Veel partijen werken aan vernieuwing van bestaand hulpaanbod of aan nieuwe antwoorden op bestaande vragen. Samenwerking met en in het sociale domein én samenwerking met cliënten en hun netwerk is essentieel om cliënten perspectief op herstel en participatie te bieden. Het aanjaagprogramma ‘Nieuwe wegen met ggz en opvang’ biedt samenwerkingsverbanden/netwerken in de ggz en opvang de kans om met elkaar te werken aan actuele thema's.

Lees verder

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving, tel +31 (0)30 - 2971(138)
Laila Zaghdoudi, tel +31 (0)30 - 2959(382)