Nieuwe richtlijn probleemgedrag bij dementie

6 maart 2018, NIP

Het Nederlands Instituut van Pyschologen (NIP) heeft samen met Verenso een richtlijn uitgebracht over omgaan met probleemgedrag bij patiënten met dementie. Depressieve gedragingen, evenals angst, apathie, psychotisch- en geagiteerd gedrag zijn benoemd als vormen van probleemgedrag. De richtlijn is bedoeld om de levenskwaliteit van patiënten te verbeteren en een effectievere multidisciplinaire samenwerking te realiseren.

Lees verder

Meer over dit thema

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving, tel +31 (0)30 - 2971(138)
Laila Zaghdoudi, tel +31 (0)30 - 2959(382)