Nieuw materiaal helpt bedrijven bij het opstellen van Alcohol, Drugs, Medicijnbeleid

10 december 2020

Het gebruik van alcohol, drugs en medicijnen voor, tijdens en na werktijd kan een grote impact hebben op de veiligheid en gezondheid van medewerkers. In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het Trimbos-instituut een handreiking, format en een infographic ontwikkeld voor het opstellen van een goed Alcohol, Drugs en Medicijnbeleid (ADM-beleid). Bedrijven kunnen deze materialen gratis gebruiken.

Zelf aan de slag

De ADM-handreiking geeft informatie over onderdelen van een ADM-beleid binnen het bedrijf en het belang van die onderdelen. Het ADM-format bevat veel voorbeelden waarmee werkgevers en werknemers een idee krijgen over het soort afspraken dat zij met elkaar kunnen maken. Tenslotte is er een infographic met de meest recente cijfers over middelengebruik onder werkende Nederlanders en het ziekteverzuim als gevolg daarvan. Deze cijfers onderstrepen het belang van een goed ADM-beleid.

Wat zeggen de cijfers?

Wanneer bijvoorbeeld wordt ingezoomd op alcoholgebruik, dan blijkt uit onderzoek dat 15,5% van de werkende Nederlanders riskant drinkt (zij drinken zodanig dat er problemen worden ervaren door het drinkgedrag). Verzuim als gevolg van alcoholgebruik kost werkgevers gemiddeld per jaar 1,3 – 1,6 miljard euro.

Wat is dan een ‘goed’ ADM-beleid?

Een goed ADM-beleid zet in op preventie en zorg. Dus het voorkomen van problemen, en het zorgen voor medewerkers als dat nodig is. Als werkgever draagt u zorg voor gezonde en veilige werkomstandigheden van uw medewerkers. Een goed ADM-beleid draagt ook bij aan goed werkgeverschap.

Meer informatie

Voor meer informatie over (het gebruik van) de materialen of over ADM-beleid kunt u contact opnemen met Maddy Blokland