Leren omgaan met verwarde personen

15 april 2016, Movisie

Volgens cijfers van de politie neemt het aantal verwarde mensen steeds meer toe. Of neemt het aantal meldingen toe? Wie zijn die ‘verwarde personen’ eigenlijk, wie valt wel en wie niet onder die term? En hoe kunnen gemeenten de zorg en ondersteuning aan deze groep zo goed mogelijk invullen? Met deze vragen houdt het aanjaagteam Verwarde Personen zich bezig.

Lees verder

Meer over dit thema

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Laila Zaghdoudi, tel +31 (0)30 - 2959(382)