Landelijke verkenning naar depressiepreventie en mentale gezondheidsbevordering

16 november 2018

Om inzicht te krijgen én te geven in manieren om depressies te voorkomen en mentale gezondheid te bevorderen, voert het Trimbos-instituut een landelijke verkenning uit. Organisaties die activiteiten organiseren op het gebied van depressiepreventie, worden aangemoedigd deze aan te melden.

Depressiepreventie-activiteiten aanmelden kan via een kort vragenformulier.

Meerjarenprogramma Depressiepreventie

Deze verkenning moet inzichten opleveren voor het Meerjarenprogramma Depressiepreventie van het ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het doel daarvan is de impact van depressies op de samenleving fors te verminderen.

Landelijk overzicht ontbreekt

Uit de themarapportage 'Zicht op depressie: de aandoening, preventie en zorg' (Staat van Volksgezondheid en Zorg, 2018) blijkt dat een landelijk overzicht ontbreekt van wat er in de publieke gezondheid en het sociale domein gebeurt om depressies te voorkomen

Leren en inspireren

De resultaten van de verkenning, die medio 2019 worden verwacht, moeten ook een bron van inspiratie zijn voor professionals en organisaties die zich bezighouden met het voorkomen van depressies en bevordering van de mentale gezondheid.

"Iedereen die iets doet aan depressiepreventie of mentaal welzijn kan leren van deze verkenning", zegt Trimbos-onderzoeker Marja van Bon-Martens. Ze moedigt professionals aan hun activiteiten te delen. "Hoe meer organisaties bijdragen, des te rijker en waardevoller deze verkenning wordt."

Meer over dit thema

Meer informatie en meedoen

Organisaties en professionals die activiteiten aanbieden om depressies te voorkomen of geestelijk welzijn te bevorderen, nodigen we van harte uit bij te dragen aan dit onderzoek.

Meer info

Meer informatie

Marja van Bon - Martens

Stuur een bericht aan contactpersoon Marja van Bon - Martens of bel +31 (0)30 - 2959(391)