Kamerbrief voortgang Alcoholbeleid en nalevingscijfers leeftijdsgrens alcohol en tabak

19 juni 2015, Rijksoverheid

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) stuurt een voortgangsbrief Alcoholbeleid aan de Tweede Kamer. Met deze brief informeert hij de Kamer tevens over de uitkomsten van het nalevingsonderzoek leeftijdsgrens alcohol en tabak 2015.

Lees verder

Meer over dit thema

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Laila Zaghdoudi, tel +31 (0)30 - 2959(382)