Het Trimbos-instituut opent kantoor in Brussel

16 februari 2015

Met ingang van 9 februari heeft het Trimbos-instituut een kantoor in Brussel. Het Trimbos-instituut wil hiermee meer bijdragen aan internationale verspreiding van evidence-based interventies op het gebied van geestelijke gezondheid en verslaving.

Het Trimbos-instituut heeft als missie om kennis en innovaties op het gebied van geestelijke gezondheid breed te delen en te implementeren en grensverleggend te werken. Door het openen van een kantoor in Brussel wil het Trimbos-instituut een bijdrage leveren aan maatschappelijke vraagstukken die binnen de EU spelen op het gebied van geestelijke gezondheid, middelengebruik en e-mental health.
 
‘Er zijn veel allianties in de EU en daarbuiten. Van belang is om hier door samenwerking meer innovatie en implementatie van goede interventies te realiseren’, aldus Rutger Engels, voorzitter Raad van Bestuur van het Trimbos-instituut. 

Binnen de EU is het Trimbos-instituut een uniek instituut dat een koppeling maakt tussen onderzoek, implementatie en beleid. Op uiteenlopende maatschappelijke vraagstukken, expertise en thema’s op het gebied van mentale gezondheid zullen meer samenwerkingsverbanden worden gezocht met de allianties en relevante partners. Het Trimbos-instituut wil door hoogwaardige kennis en best practises oplossingen realiseren die goed geïmplementeerd worden ten einde goede psychische hulp te bieden en het mentale welbevinden te verbeteren.

Het Trimbos Office is ondergebracht bij Neth-ER (Netherlands House for Education and Research).

Adres:
Aarlenstraat 22 / Rue d'Arlon 22
B-1050 Brussel
België

Google Maps


Street view


Meer informatie

Rutger Engels rengels@trimbos.nl

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving, tel +31 (0)30 - 2971(138)
Laila Zaghdoudi, tel +31 (0)30 - 2959(382)