Handreiking voor hulp bij kindermishandeling

15 november 2016, Rijksoverheid.nl

Professionals in de hulpverlening aan minderjarigen die slachtoffer zijn van kindermishandeling hebben soms moeite om medewerking van ouders te krijgen. Er kan geen hulp worden geboden omdat één van de ouders of beide ouders hiervoor geen toestemming geven. Het ministerie van VWS ontwikkelde daarom een handreiking die informatie en een stappenplan biedt voor deze problemen.

Lees verder

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving, tel +31 (0)30 - 2971(138)
Laila Zaghdoudi, tel +31 (0)30 - 2959(382)