Gemeente omarmt wijkteam, preventie en burgerbetrokkenheid blijven achter

10 maart 2016, Movisie

Een jaar na de decentralisaties lijken gemeenten tevreden te zijn met hun keuze om sociale (wijk)teams te ontwikkelen. Outreachend werken en betrekken van mantelzorgers en vrijwilligers blijven echter nog achter. Dit blijkt uit de peiling ‘Sociale (wijk)teams in beeld’ uitgevoerd door Movisie, in samenwerking met Nederlands Jeugdinstituut en Vilans. Van de 234 ondervraagde gemeenten werkt 87 procent met sociale (wijk)teams.

Lees verder

Meer over dit thema

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Laila Zaghdoudi, tel +31 (0)30 - 2959(382)