Frailty en depressie op latere leeftijd

30 september 2015, Radboud Universiteit

Rose Collard onderzocht in haar promotieonderzoek het verband tussen frailty en depressie. Het begrip frailty is geïntroduceerd om de meest kwetsbare ouderen te identificeren. Frailty komt vaker voor bij depressieve dan bij niet-depressieve ouderen. Frailty voorspelt het ontstaan en het chronische beloop van depressie. Verder is er een verschil in ernst van klachten tussen ouderen met en ouderen zonder frailty.

Lees verder

Meer over dit thema

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving, tel +31 (0)30 - 2971(138)
Laila Zaghdoudi, tel +31 (0)30 - 2959(382)