De complexiteit van stress

4 januari 2017, Stichting Sympopna

Tijdens dit congres op 19 april 2017 wordt ingegaan op de complexiteit van stress en op verschillende maladaptieve stressreacties die op kunnen treden, met lichamelijke en psychische aandoeningen tot gevolg. Daarbij ligt de nadruk op effectieve diagnostiek en behandeling van stressgerelateerde aandoeningen vanuit een integratieve somatische en psychische/psychiatrische invalshoek.

Lees verder

Meer over dit thema

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving, tel +31 (0)30 - 2971(138)
Laila Zaghdoudi, tel +31 (0)30 - 2959(382)