Congres Slachtofferschap, Trauma en Geweld

23 maart 2016, Stichting Sympopna

Psychiatrische patiënten die een ernstig geweldsdelict plegen zijn vaak zelf slachtoffer van geweld. Hierdoor zijn deze cliënten vaak getraumatiseerd, niet alleen als volwassene, maar ook al als kind. Thema’s die op het congres op 25 mei 2016 in Driebergen aan de orde komen zijn o.a. victimisatie (slachtofferschap) en de relatie met huiselijk geweld, kindermishandeling en vroegkinderlijke traumatisering.

Lees verder

Meer over dit thema

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving, tel +31 (0)30 - 2971(138)
Laila Zaghdoudi, tel +31 (0)30 - 2959(382)