Actieprogramma lokale initiatieven mensen met verward gedrag

30 september 2016, ZonMw

In de Nederlandse media en politiek is steeds meer aandacht voor incidenten rond mensen die verward gedrag vertonen. Het gaat om mensen die grip op hun leven (dreigen te) verliezen, waardoor het risico aanwezig is dat zij zichzelf of anderen schade berokkenen. Het Actieprogramma ‘lokale initiatieven mensen met verward gedrag’ wil bijdragen aan een sluitende zorgaanpak voor mensen met verward gedrag en hun omgeving.

Lees verder

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving, tel +31 (0)30 - 2971(138)
Laila Zaghdoudi, tel +31 (0)30 - 2959(382)